Ο πελάτης στο επίκεντρο: Στρατηγικές για την ενίσχυση των εσόδων και του customer retention για τον κλάδο του eCommerce

July 5, 2023
Ο πελάτης στο επίκεντρο: Στρατηγικές για την ενίσχυση των εσόδων και του customer retention για τον κλάδο του eCommerce

Στο σημερινό ανταγωνιστικό ψηφιακό περιβάλλον, το κλειδί για να διαφοροποιηθείτε είναι να τοποθετείτε τον πελάτη στο επίκεντρο. Δείτε πως αυτό που ονομάζουμε "πελατοκεντρικότητα" μπορεί να αποδειχθεί το μυστικό όπλο της επιτυχίας σας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο νέο μας webinar, όπου οι experts από την ομάδα μας θα μιλήσουν σχετικά με τους καλύτερους τρόπους ώστε να χρησιμοποιήσετε την πελατοκεντρικότητα σαν μία στρατηγική ενίσχυσης των εσόδων και της αύξησης του customer loyalty.

Θέματα προς συζήτηση:

  • Κατανοώντας τους πελάτες σας: Θα αναλυθούν τα σημαντικότερα customer profiles όπου συναντάμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τρόποι με τους οποίους θα τους εξυπηρετήσετε αποδοτικά, με παραδείγματα από υπάρχοντα websites.
  • Αντιμετωπίζοντας προβλήματα αποτελεσματικά: Εξερευνούμε τρόπους να λυθούν θέματα σχετικά με την παράδοση παραγγελιών, πληρωμές, επιστροφές προϊόντων.
  • Ο πελάτης στο επίκεντρο: Αναλύουμε πως το personalization και η βελτίωση του customer experience βοηθούν στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και του customer loyalty.

Share this article

Related Articles

Get amazing e-commerce tips and Simpler updates every month
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

You can unsubscribe at any time. Read our Privacy Policy.